dr inż. Adam Maciak

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: technika leśna, maszynoznawstwo leśne
Stopień naukowy: doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej, specjalność: technika leśna

Zainteresowania naukowe:
Przebieg procesu skrawania drewna piłami łańcuchowymi, badania eksploatacyjne maszyn leśnych, wydajność i koszty pracy maszyn leśnych, oddziaływanie maszyn leśnych na środowisko, możliwości zastosowania etanolu do zasilania silników pilarek spalinowych, doskonalenie silnika pilarek spalinowych, możliwości wykorzystanie biomasy z sadów na cele energetyczne.

Stanowisko i miejsce pracy
starszy wykładowca, Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |